Go to Top

ไมโครโฟน MK401

ไมโครโฟน MK401 เป็นไมโครโฟนที่มีขนาด 1/4 นึ้ว แบบ Prepolarized free-field มีขนาดเล็กทำไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนและลดเสียงก้องกังวานที่มีอยู่ในสนามเสียง ไมโครโฟนได้รับมาตรฐาน IEC 61672 Class 1 สามารถทำการทดสอบได้สูงสุด 170 dB ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวัดความเข้มและความถี่สูง

Product Price: ฿ 24,290.00
SKU: MK401
UA-22935236-10