ไมโครโฟน MPA436 เป็นอีกหนึ่งไมโครโฟนที่มีขนาด 1/4 นึ้ว แบบ Prepolarized free-field integraged พร้อมความยาว 24 มม. และความไวต่ำที่ 12.5mV/Pa.

<< return to products