อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ จะมีปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากมาก BSWA มีทีมงานและอุปกรณ์ในตลาดด้านนี้โดยเฉพาะ.

สินค้าและอุปกรณ์ของ BSWA สำหรับการใช้งานด้าน NVH ประกอบไปด้วย :

  • Material Testing
  • Microphones
  • Customized Microphone Arrays
  • Small Reverberation Chamber

ผลิตดภัณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดเอง

ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดเอง BSWA จะฟังความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้ากำหนดแบบมา ความต้องการจากลูกค้าทุกคนเป็นสิ่งสำคัญที่เราใส่ใจไม่ว่ามันจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ โครงการที่ผ่านมาของเรา: อาร์เรย์ไมโครโฟน ซอฟแวร์สำหรับการทดสอบไมโครโฟน แหล่งกำเนิดเสียงแรงดันสูงถึง 160 เดซิเบล แคปซูลไมโครโฟนพร้อม preamplifier แบบบูรณาการ

Customized Products

Listening to the customers’ needs is BSWA’s guiding principle.  We design and build the customized products according to their requirements.  Every need from the customers is important to us no matter ifRead More...

ห้องทดสอบเสียงก้องและเสียงสะท้อน

R-Cabin เป็นห้องทดสอบเสียงก้องและเสียงสะท้อน ขนาดเล็ก ที่สามารถใช้ในการวัดการดูดซับเสียงของวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์: คุณสมบัติ R-Cabin: เหมาะสำหรับใช้งานการวัดการดุดซับของเสียงของงานขนาดเล็กเช่น เบาะรถยนต์,แผงหลังคา, พรมและอื่น ๆ สามารถทดสอบขนาดของตัวอย่างได้ถึง 3 ตารางเมตร ช่วงความถี่: 400~10000Hz การใช้งาน: เพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบและตกแต่งการดูแลระบบอคูสติกภายของรถยนต์ การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของอุปกรณ์ภายในรถ การควบคุมคุณภาพของรายการที่ผ่านการทดสอบ R & D ของวัสดุใหม่และรายการใหม่ ระบบประกอบด้วย: R-Cabin 4 ช่องเก็บข้อมูลและเครื่องกำเนิดเสียง MC3242 หรือ MC3642 4 ชุดไมโครโฟนRead More...

Reverberation Chamber

R-Cabin is a small reverberation chamber which can be used to measure the sound absorption of materials for automotive industries. R-Cabin features: Appropriate for measurement of sound absorption characteristics of small andRead More...
1 2