อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ จะมีปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากมาก BSWA มีทีมงานและอุปกรณ์ในตลาดด้านนี้โดยเฉพาะ.

สินค้าและอุปกรณ์ของ BSWA สำหรับการใช้งานด้าน NVH ประกอบไปด้วย :

  • Material Testing
  • Microphones
  • Customized Microphone Arrays
  • Small Reverberation Chamber

ไมโครโฟน

ไมโครโฟน Capsules ไมโครโฟนขยายกำลังสัญญาณ ไมโครโฟน ICCP & TEDS, 200V ไมโครโฟนอาร์เรย์วัดเสียง TEDS Reader & Writer Sound Intensity Probe ไมโครโฟนกลางแจ้ง studion microphones ฐานตั้งไมโครโฟนวัดเสียงอาร์เรย์ Spherical Surface Fixture แอมป์ไมโครโฟน MC711 Electrostatic Actuator & Power/Calibrator

Microphones

Microphone Capsules Preamplifiers ICCP & TEDS, 200V Microphones Array Microphones TEDS Reader & Writer Sound Intensity Probe Outdoor Microphones Studio Microphones Microphone Array Spherical Surface Fixture Microphone Conditioning Units Electrostatic Actuator &Read More...

วัสดุในการทดสอบระบบอคูสติก

วัสดุที่มีความสำคัญต่อการทดสอบระบบเสียงอคูสติกมี 2 ชนิด: การดูดซับเสียง การสูญเสียการส่งผ่านเสียง (เสียงดัชนีฉนวนกันความร้อน) BSWA เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการใช้งานทดสอบวัสดุของคุณ:

Material Testing

Materials have two important acoustic properties: Sound Absorption Coefficients Sound Transmission Loss (Sound Insulation Index) BSWA supplies the following products for your material testing use:
1 2