เครื่องมือทดสอบวัสดุ

เครื่องทดสอบวัสดุ หรือ เครื่องทดสอบคุณสมบัติการดูดกลืนเสียง SW Series Impedance Tubesชุดเครื่องมือทดสอบวัสดุ รุ่น SW สามารถวัดสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound Absorption) และการสูญเสียพลังงานเสียงเมื่อผ่านวัสดุ (Transmission Loss; TL) ความได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน ISO10534-2 (1998).
ชุดทดสอบนี้จะใช้กระบวนการ Transfer Function ซึ่งจะเร็วกว่าที่ใช้กันทั่วไปโดยกระบวนการStanding Wave
ชุดเครื่องมือทดสอบวัสดุ รุ่น SW ได้รับ ออกแบบมาเป็นพิเศษไม่เพียง แต่จะทำงานร่วมกับกลุ่มตัวอย่างที่ตัดมาสำหรับทดสอบ แต่ยังสำหรับการใช้งานโดยตรงในสนามขนาดเล็กและอลูมิเนียมที่ทนทานทำให้ง่ายต่อการขนส่งและนำมาใช้สำหรับการประเมินคุณสมบัติการดูดซับเสียงของผนัง,เพดาน,วัสดุก่อสร้างอาคาร,พื้นผิวถนน, การตกแต่งภายในของยานพาหนะ ฯลฯ
BSWA มีชุดที่สมบูรณ์ของ ชุดตรวจวัดสมบัติทางเสียงของวัสดุ เครื่องมือทดสอบวัสดุ ซึ่งรวมถึง หลอด (Tubes),ไมโครโฟน, DAQ ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ในการตรวจวัดตามมาตรฐานที่กำหนด

IMPEDANCE TUBES

Model

SW230

SW260

SW420

SW470

SW422

SW477

Value to be Measured

Sound Absorption Coefficient (α)

Sound Absorption Coefficient (α) and Transmission Loss (TL)

Standard

GB / T-18696, 2-2002, ISO10534-2, 1998

Sound Absorption Standard: GB / T-18696, 2-2002, ISO10534-2, 1998;
Transmission Loss (TL) Standard in Discussion

Frequency Range (Hz)

125 ~ 3150

125 ~ 6300

63 ~ 1800

800 ~ 6300

63 ~ 1800

800 ~ 6300

Inner Diameter of Testing Tube

60 mm

60 & 30 mm

100 mm

30 mm

100 mm

30 mm

Loud speaker

4 “in diameter, 20 Watts, 8 Ohm

OPTIONAL ITEMS

1/4 ” Microphone

MPA416

Data Acquisition Card

MC3022 + PA50 or MC3522

MC3242 / MC3242

Power amplifier

PA50

Software

VA-Lab2 Basic + VA-Lab2 IMP-A

VA-Lab4 Basic + VA-Lab4 IMP-AT